História firmy

1999

Spoločnosť bola založená v roku 1999 s obchodným názvom Linea Product s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch ako malá firma, ktorá pôsobila v prenajatých priestoroch. Našou činnosťou bola výroba a predaj plastových okien, dverí a príslušenstva koncovému spotrebiteľovi. V priebehu obdobia 1999-2006 si spoločnosť Linea Product s.r.o. vybudovala svoju obchodnú sieť a získala dobré meno na Slovenskom trhu vďaka poskytovaniu kvalitných výrobkov a služieb.

2007

V roku 2007 naša spoločnosť zakúpila vlastné priestory v areáli bývalého Elektrosvitu v Nových Zámkoch, kam v roku 2008 po dokončení rekonštrukcie presťahovala svoju prevádzku.

2010

V roku 2010 vedenie spoločnosti rozhodlo o rozšírení svojej činnosti o výrobu interiérových dverí , nakoľko vtedajšie priestory neboli kapacitne dostačujúce pre umiestnenie novej technológie. V roku 2011 začala výstavba nových halových priestorov pre výrobu v areáli priemyselného parku spoločnosti Vunar a.s. v Nových Zámkoch.

2012

  • kolaudácia nových výrobných priestorov
  • montáž strojovej linky
  • spustenie skúšobnej výroby , výroba prvých produktov a zdokonalovanie výrobného procesu