LINEA  PLAST, s.r.o., Labutia 4, 940 01 Nové Zámky

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu nábytku

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

eurroo

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Nitrianksa cesta č. 16, Nové Zámky 940 01

Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu nábytku

Stručný opis projektu:
Projekt má pozitívne dopady na celkovú produkciu firmy. Po skončení realizácie projektu má spoločnosť k dispozícií nové inovované technológie, ktoré umožnia napĺňať ciele spoločnosti. Obstarávaná technológia bola zvolená tak by jej bolo čím viacúčelovejšie. Nová technológia zabezpečí spoločnosti možnosť výroby náročnejších interiérových zariadení (nábytku) atypických tvarov, sa zvýši kvalita a efektívnosť produkcie, čo pomôže spoločnosti udržať už existujúcich odberateľov a umožní jej vstup na nové širšie trhy.

Názov a sídlo prijímateľa: LINEA PLAST, s.r.o., Labutia 4, 940 01 Nové Zámky

Dátum začatia realizácie projektu: 08/2010

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 06/2012

Výška poskytnutého príspevku: 3.320.000,00 EUR

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk             www.siea.gov.sk

stiahnuť   PDF