Menu


Funkčné dvere


Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru, určitým spôsobom, určitý čas. Protipožiarne dvere slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania, popr. uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

Druhy a značenie protipožiarnych dverí

Požiadavky na značenie protipožiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb., ktorou sa stanovujú technické podmienky protipožiarnych dverí, dymotesných dverí a dymotesných protipožiarnych dverí.

EI - brániace šíreniu požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a tepelná izolácia konštrukcie
EW - obmedzujúce šírenie požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a hustota tepelného toku radiácie z povrchu konštrukcie
S - dymotesné protipožiarne dvere brániace prieniku dymu
EI, S - brániace šíreniu požiaru, brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách
EW, S - obmedzujúce šírenie požiaru a brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách

Triedy požiarnej odolnosti pre protipožiarne dvere typu EI a EW sú 15, 30, 45, 60 a 90 minút.
Značenie protipožiarnych dverí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie (dverný zatvárač), sa doplní o písmennú značku C (EI-C alebo EW-C).

Naša spoločnosť Linea vlastní 50 certifikátov na konštrukcie dverí v rôznom prevedení. V našej širokej ponuke sa nachádzajúc dvere PLNE aj PRE-SKLENÉ ktoré môžu byľ osadené do kovovej obložkovej alebo rámovej zárubne vo falcovom aj bezfalcovom prevedení.